Velkommen til Stokholtbuen

Stokholtbuen er et tilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelser. Da Stokholtbuen hører under Servicelovens §§104 og 108 er vi altså både et aktivitets- og samværstilbud, samt et længerevarende botilbud. Her kan du læse om alt det mest væsentlige, hvad enten du er borger, pårørende eller sagsbehandler. 

Stokholtbuens kerneopgave

”Vi understøtter den enkelte beboers ønsker for et godt, sundt og værdigt liv. Vi tager udgangspunkt i beboerens ønsker, ressourcer og netværk og finder de bedste løsninger sammen med beboeren.”

Læs vores tilsynsrapport fra 2023

Læs vores tilsynsrapport fra 2022 her.

Læs tilsynsrapport fra 2021 her.